Termini

Molimo da se za svaki prvi dolazak najavite na info@premavama.com

Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak Subota Nedjelja
01.09.2020.

 

 

02.09.2020.

20:00– 21:30

Kundalini yoga (Silvana)

03.09.2020.
04.09.2020.

 

 

05.09.2020.
06.09.2020.
07.09.2020.

20:00 – 21:30

Kundalini yoga (Silvana)

08.09.2020.

 

 

09.09.2020.

20:00– 21:30

Kundalini yoga (Silvana)

10.09.2020.
11.09.2020.

 

 

12.09.2020.
13.09.2020.
14.09.2020.

20:00 – 21:30

Kundalini yoga (Silvana)

15.09.2020.

 

 

16.09.2020.

20:00– 21:30

Kundalini yoga (Silvana)

17.09.2020.
18.09.2020.

 

 

19.09.2020.
20.09.2020.
21.09.2020.

20:00 – 21:30

Kundalini yoga (Silvana)

22.09.2020.

 

 

23.09.2020.

20:00– 21:30

Kundalini yoga (Silvana)

24.09.2020.
25.09.2020.

 

 

26.09.2020.
27.09.2020.
28.09.2020.

20:00 – 21:30

Kundalini yoga (Silvana)

29.09.2020.

 

 

30.09.2020.

20:00– 21:30

Kundalini yoga (Silvana)

Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak Subota Nedjelja
01.10.2020.
02.10.2020.

 

 

03.10.2020.
04.10.2020.
05.10.2020.

20:00 – 21:30

Kundalini yoga (Silvana)

06.10.2020.

 

 

07.10.2020.

20:00– 21:30

Kundalini yoga (Silvana)

08.10.2020.
09.10.2020.

 

 

10.10.2020.
11.10.2020.
12.10.2020.

20:00 – 21:30

Kundalini yoga (Silvana)

13.10.2020.

 

 

14.10.2020.

20:00– 21:30

Kundalini yoga (Silvana)

15.10.2020.
16.10.2020.

 

 

17.10.2020.
18.10.2020.
19.10.2020.

20:00 – 21:30

Kundalini yoga (Silvana)

20.10.2020.

 

 

21.10.2020.

20:00– 21:30

Kundalini yoga (Silvana)

22.10.2020.
23.10.2020.

 

 

24.10.2020.
25.10.2020.
26.10.2020.

20:00 – 21:30

Kundalini yoga (Silvana)

27.10.2020.

 

 

28.10.2020.

20:00– 21:30

Kundalini yoga (Silvana)

29.10.2020.
30.10.2020.

 

 

31.10.2020.

Prijavi se