Termini

Molimo da se za svaki prvi dolazak najavite na info@premavama.com

Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak Subota Nedjelja
01.07.2020.

20:00– 21:30

Kundalini yoga (Silvana)

02.07.2020.
03.07.2020.

 

 

04.07.2020.
05.07.2020.
06.07.2020.

20:00 – 21:30

Kundalini yoga (Silvana)

07.07.2020.

 

 

08.07.2020.

20:00– 21:30

Kundalini yoga (Silvana)

09.07.2020.
10.07.2020.

 

 

11.07.2020.
12.07.2020.
13.07.2020.

20:00 – 21:30

Kundalini yoga (Silvana)

14.07.2020.

 

 

15.07.2020.

20:00– 21:30

Kundalini yoga (Silvana)

16.07.2020.
17.07.2020.

 

 

18.07.2020.
19.07.2020.
20.07.2020.

20:00 – 21:30

Kundalini yoga (Silvana)

21.07.2020.

 

 

22.07.2020.

20:00– 21:30

Kundalini yoga (Silvana)

23.07.2020.
24.07.2020.

 

 

25.07.2020.
26.07.2020.
27.07.2020.

20:00 – 21:30

Kundalini yoga (Silvana)

28.07.2020.

 

 

29.07.2020.

20:00– 21:30

Kundalini yoga (Silvana)

30.07.2020.
31.07.2020.

 

 

Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak Subota Nedjelja
01.08.2020.
02.08.2020.
03.08.2020.

20:00 – 21:30

Kundalini yoga (Silvana)

04.08.2020.

 

 

05.08.2020.

20:00– 21:30

Kundalini yoga (Silvana)

06.08.2020.
07.08.2020.

 

 

08.08.2020.
09.08.2020.
10.08.2020.

20:00 – 21:30

Kundalini yoga (Silvana)

11.08.2020.

 

 

12.08.2020.

20:00– 21:30

Kundalini yoga (Silvana)

13.08.2020.
14.08.2020.

 

 

15.08.2020.
16.08.2020.
17.08.2020.

20:00 – 21:30

Kundalini yoga (Silvana)

18.08.2020.

 

 

19.08.2020.

20:00– 21:30

Kundalini yoga (Silvana)

20.08.2020.
21.08.2020.

 

 

22.08.2020.
23.08.2020.
24.08.2020.

20:00 – 21:30

Kundalini yoga (Silvana)

25.08.2020.

 

 

26.08.2020.

20:00– 21:30

Kundalini yoga (Silvana)

27.08.2020.
28.08.2020.

 

 

29.08.2020.
30.08.2020.
31.08.2020.

20:00 – 21:30

Kundalini yoga (Silvana)

Prijavi se