Termini

Molimo da se za svaki prvi dolazak najavite na info@premavama.com

Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak Subota Nedjelja
01.04.2020.

20:00– 21:30

Kundalini yoga (Silvana)

02.04.2020.
03.04.2020.

 

 

04.04.2020.
05.04.2020.
06.04.2020.

20:00 – 21:30

Kundalini yoga (Silvana)

07.04.2020.

 

 

08.04.2020.

20:00– 21:30

Kundalini yoga (Silvana)

09.04.2020.
10.04.2020.

 

 

11.04.2020.
12.04.2020.
13.04.2020.

20:00 – 21:30

Kundalini yoga (Silvana)

14.04.2020.

 

 

15.04.2020.

20:00– 21:30

Kundalini yoga (Silvana)

16.04.2020.
17.04.2020.

 

 

18.04.2020.
19.04.2020.
20.04.2020.

20:00 – 21:30

Kundalini yoga (Silvana)

21.04.2020.

 

 

22.04.2020.

20:00– 21:30

Kundalini yoga (Silvana)

23.04.2020.
24.04.2020.

 

 

25.04.2020.
26.04.2020.
27.04.2020.

20:00 – 21:30

Kundalini yoga (Silvana)

28.04.2020.

 

 

29.04.2020.

20:00– 21:30

Kundalini yoga (Silvana)

30.04.2020.
Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak Subota Nedjelja
01.05.2020.

 

 

02.05.2020.
03.05.2020.
04.05.2020.

20:00 – 21:30

Kundalini yoga (Silvana)

05.05.2020.

 

 

06.05.2020.

20:00– 21:30

Kundalini yoga (Silvana)

07.05.2020.
08.05.2020.

 

 

09.05.2020.
10.05.2020.
11.05.2020.

20:00 – 21:30

Kundalini yoga (Silvana)

12.05.2020.

 

 

13.05.2020.

20:00– 21:30

Kundalini yoga (Silvana)

14.05.2020.
15.05.2020.

 

 

16.05.2020.
17.05.2020.
18.05.2020.

20:00 – 21:30

Kundalini yoga (Silvana)

19.05.2020.

 

 

20.05.2020.

20:00– 21:30

Kundalini yoga (Silvana)

21.05.2020.
22.05.2020.

 

 

23.05.2020.
24.05.2020.
25.05.2020.

20:00 – 21:30

Kundalini yoga (Silvana)

26.05.2020.

 

 

27.05.2020.

20:00– 21:30

Kundalini yoga (Silvana)

28.05.2020.
29.05.2020.

 

 

30.05.2020.
31.05.2020.

Prijavi se