Termini

Molimo da se za svaki prvi dolazak najavite na info@premavama.com

Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak Subota Nedjelja
01.05.2021.
02.05.2021.
03.05.2021.

20:00 – 21:30

Kundalini yoga (Silvana)

04.05.2021.

 

 

05.05.2021.

20:00– 21:30

Kundalini yoga (Silvana)

06.05.2021.
07.05.2021.

 

 

08.05.2021.
09.05.2021.
10.05.2021.

20:00 – 21:30

Kundalini yoga (Silvana)

11.05.2021.

 

 

12.05.2021.

20:00– 21:30

Kundalini yoga (Silvana)

13.05.2021.
14.05.2021.

 

 

15.05.2021.
16.05.2021.
17.05.2021.

20:00 – 21:30

Kundalini yoga (Silvana)

18.05.2021.

 

 

19.05.2021.

20:00– 21:30

Kundalini yoga (Silvana)

20.05.2021.
21.05.2021.

 

 

22.05.2021.
23.05.2021.
24.05.2021.

20:00 – 21:30

Kundalini yoga (Silvana)

25.05.2021.

 

 

26.05.2021.

20:00– 21:30

Kundalini yoga (Silvana)

27.05.2021.
28.05.2021.

 

 

29.05.2021.
30.05.2021.
31.05.2021.

20:00 – 21:30

Kundalini yoga (Silvana)

Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak Subota Nedjelja
01.06.2021.

 

 

02.06.2021.

20:00– 21:30

Kundalini yoga (Silvana)

03.06.2021.
04.06.2021.

 

 

05.06.2021.
06.06.2021.
07.06.2021.

20:00 – 21:30

Kundalini yoga (Silvana)

08.06.2021.

 

 

09.06.2021.

20:00– 21:30

Kundalini yoga (Silvana)

10.06.2021.
11.06.2021.

 

 

12.06.2021.
13.06.2021.
14.06.2021.

20:00 – 21:30

Kundalini yoga (Silvana)

15.06.2021.

 

 

16.06.2021.

20:00– 21:30

Kundalini yoga (Silvana)

17.06.2021.
18.06.2021.

 

 

19.06.2021.
20.06.2021.
21.06.2021.

20:00 – 21:30

Kundalini yoga (Silvana)

22.06.2021.

 

 

23.06.2021.

20:00– 21:30

Kundalini yoga (Silvana)

24.06.2021.
25.06.2021.

 

 

26.06.2021.
27.06.2021.
28.06.2021.

20:00 – 21:30

Kundalini yoga (Silvana)

29.06.2021.

 

 

30.06.2021.

20:00– 21:30

Kundalini yoga (Silvana)

Prijavi se