Termini

Molimo da se za svaki prvi dolazak najavite na info@premavama.com

Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak Subota Nedjelja
01.01.2020.

20:00– 21:30

Kundalini yoga (Silvana)

02.01.2020.
03.01.2020.

 

 

04.01.2020.
05.01.2020.
06.01.2020.

20:00 – 21:30

Kundalini yoga (Silvana)

07.01.2020.

 

 

08.01.2020.

20:00– 21:30

Kundalini yoga (Silvana)

09.01.2020.
10.01.2020.

 

 

11.01.2020.
12.01.2020.
13.01.2020.

20:00 – 21:30

Kundalini yoga (Silvana)

14.01.2020.

 

 

15.01.2020.

20:00– 21:30

Kundalini yoga (Silvana)

16.01.2020.
17.01.2020.

 

 

18.01.2020.
19.01.2020.
20.01.2020.

20:00 – 21:30

Kundalini yoga (Silvana)

21.01.2020.

 

 

22.01.2020.

20:00– 21:30

Kundalini yoga (Silvana)

23.01.2020.
24.01.2020.

 

 

25.01.2020.
26.01.2020.
27.01.2020.

20:00 – 21:30

Kundalini yoga (Silvana)

28.01.2020.

 

 

29.01.2020.

20:00– 21:30

Kundalini yoga (Silvana)

30.01.2020.
31.01.2020.

 

 

Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak Subota Nedjelja
01.02.2020.
02.02.2020.
03.02.2020.

20:00 – 21:30

Kundalini yoga (Silvana)

04.02.2020.

 

 

05.02.2020.

20:00– 21:30

Kundalini yoga (Silvana)

06.02.2020.
07.02.2020.

 

 

08.02.2020.
09.02.2020.
10.02.2020.

20:00 – 21:30

Kundalini yoga (Silvana)

11.02.2020.

 

 

12.02.2020.

20:00– 21:30

Kundalini yoga (Silvana)

13.02.2020.
14.02.2020.

 

 

15.02.2020.
16.02.2020.
17.02.2020.

20:00 – 21:30

Kundalini yoga (Silvana)

18.02.2020.

 

 

19.02.2020.

20:00– 21:30

Kundalini yoga (Silvana)

20.02.2020.
21.02.2020.

 

 

22.02.2020.
23.02.2020.
24.02.2020.

20:00 – 21:30

Kundalini yoga (Silvana)

25.02.2020.

 

 

26.02.2020.

20:00– 21:30

Kundalini yoga (Silvana)

27.02.2020.
28.02.2020.

 

 

29.02.2020.

Prijavi se