Termini

Molimo da se za svaki prvi dolazak najavite na info@premavama.com

Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak Subota Nedjelja
01.10.2021.

 

 

02.10.2021.
03.10.2021.
04.10.2021.

20:00 – 21:30

Kundalini yoga (Silvana)

05.10.2021.

 

 

06.10.2021.

20:00– 21:30

Kundalini yoga (Silvana)

07.10.2021.
08.10.2021.

 

 

09.10.2021.
10.10.2021.
11.10.2021.

20:00 – 21:30

Kundalini yoga (Silvana)

12.10.2021.

 

 

13.10.2021.

20:00– 21:30

Kundalini yoga (Silvana)

14.10.2021.
15.10.2021.

 

 

16.10.2021.
17.10.2021.
18.10.2021.

20:00 – 21:30

Kundalini yoga (Silvana)

19.10.2021.

 

 

20.10.2021.

20:00– 21:30

Kundalini yoga (Silvana)

21.10.2021.
22.10.2021.

 

 

23.10.2021.
24.10.2021.
25.10.2021.

20:00 – 21:30

Kundalini yoga (Silvana)

26.10.2021.

 

 

27.10.2021.

20:00– 21:30

Kundalini yoga (Silvana)

28.10.2021.
29.10.2021.

 

 

30.10.2021.
31.10.2021.
Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak Subota Nedjelja
01.11.2021.

20:00 – 21:30

Kundalini yoga (Silvana)

02.11.2021.

 

 

03.11.2021.

20:00– 21:30

Kundalini yoga (Silvana)

04.11.2021.
05.11.2021.

 

 

06.11.2021.
07.11.2021.
08.11.2021.

20:00 – 21:30

Kundalini yoga (Silvana)

09.11.2021.

 

 

10.11.2021.

20:00– 21:30

Kundalini yoga (Silvana)

11.11.2021.
12.11.2021.

 

 

13.11.2021.
14.11.2021.
15.11.2021.

20:00 – 21:30

Kundalini yoga (Silvana)

16.11.2021.

 

 

17.11.2021.

20:00– 21:30

Kundalini yoga (Silvana)

18.11.2021.
19.11.2021.

 

 

20.11.2021.
21.11.2021.
22.11.2021.

20:00 – 21:30

Kundalini yoga (Silvana)

23.11.2021.

 

 

24.11.2021.

20:00– 21:30

Kundalini yoga (Silvana)

25.11.2021.
26.11.2021.

 

 

27.11.2021.
28.11.2021.
29.11.2021.

20:00 – 21:30

Kundalini yoga (Silvana)

30.11.2021.

 

 

Prijavi se