Termini

Molimo da se za svaki prvi dolazak najavite na info@premavama.com

Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak Subota Nedjelja
01.11.2020.
02.11.2020.

20:00 – 21:30

Kundalini yoga (Silvana)

03.11.2020.

 

 

04.11.2020.

20:00– 21:30

Kundalini yoga (Silvana)

05.11.2020.
06.11.2020.

 

 

07.11.2020.
08.11.2020.
09.11.2020.

20:00 – 21:30

Kundalini yoga (Silvana)

10.11.2020.

 

 

11.11.2020.

20:00– 21:30

Kundalini yoga (Silvana)

12.11.2020.
13.11.2020.

 

 

14.11.2020.
15.11.2020.
16.11.2020.

20:00 – 21:30

Kundalini yoga (Silvana)

17.11.2020.

 

 

18.11.2020.

20:00– 21:30

Kundalini yoga (Silvana)

19.11.2020.
20.11.2020.

 

 

21.11.2020.
22.11.2020.
23.11.2020.

20:00 – 21:30

Kundalini yoga (Silvana)

24.11.2020.

 

 

25.11.2020.

20:00– 21:30

Kundalini yoga (Silvana)

26.11.2020.
27.11.2020.

 

 

28.11.2020.
29.11.2020.
30.11.2020.

20:00 – 21:30

Kundalini yoga (Silvana)

Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak Subota Nedjelja
01.12.2020.

 

 

02.12.2020.

20:00– 21:30

Kundalini yoga (Silvana)

03.12.2020.
04.12.2020.

 

 

05.12.2020.
06.12.2020.
07.12.2020.

20:00 – 21:30

Kundalini yoga (Silvana)

08.12.2020.

 

 

09.12.2020.

20:00– 21:30

Kundalini yoga (Silvana)

10.12.2020.
11.12.2020.

 

 

12.12.2020.
13.12.2020.
14.12.2020.

20:00 – 21:30

Kundalini yoga (Silvana)

15.12.2020.

 

 

16.12.2020.

20:00– 21:30

Kundalini yoga (Silvana)

17.12.2020.
18.12.2020.

 

 

19.12.2020.
20.12.2020.
21.12.2020.

20:00 – 21:30

Kundalini yoga (Silvana)

22.12.2020.

 

 

23.12.2020.

20:00– 21:30

Kundalini yoga (Silvana)

24.12.2020.
25.12.2020.

 

 

26.12.2020.
27.12.2020.
28.12.2020.

20:00 – 21:30

Kundalini yoga (Silvana)

29.12.2020.

 

 

30.12.2020.

20:00– 21:30

Kundalini yoga (Silvana)

31.12.2020.

Prijavi se