Termini

Molimo da se za svaki prvi dolazak najavite na info@premavama.com

Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak Subota Nedjelja
01.07.2019.

20:00 – 21:30

Kundalini yoga (Silvana)

02.07.2019.

 

 

03.07.2019.

20:00– 21:30

Kundalini yoga (Silvana)

04.07.2019.
05.07.2019.

 

 

06.07.2019.
07.07.2019.
08.07.2019.

20:00 – 21:30

Kundalini yoga (Silvana)

09.07.2019.

 

 

10.07.2019.

20:00– 21:30

Kundalini yoga (Silvana)

11.07.2019.
12.07.2019.

 

 

13.07.2019.
14.07.2019.
15.07.2019.

20:00 – 21:30

Kundalini yoga (Silvana)

16.07.2019.

 

 

17.07.2019.

20:00– 21:30

Kundalini yoga (Silvana)

18.07.2019.
19.07.2019.

 

 

20.07.2019.
21.07.2019.
22.07.2019.

20:00 – 21:30

Kundalini yoga (Silvana)

23.07.2019.

 

 

24.07.2019.

20:00– 21:30

Kundalini yoga (Silvana)

25.07.2019.
26.07.2019.

 

 

27.07.2019.
28.07.2019.
29.07.2019.

20:00 – 21:30

Kundalini yoga (Silvana)

30.07.2019.

 

 

31.07.2019.

20:00– 21:30

Kundalini yoga (Silvana)

Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak Subota Nedjelja
01.08.2019.
02.08.2019.

 

 

03.08.2019.
04.08.2019.
05.08.2019.

20:00 – 21:30

Kundalini yoga (Silvana)

06.08.2019.

 

 

07.08.2019.

20:00– 21:30

Kundalini yoga (Silvana)

08.08.2019.
09.08.2019.

 

 

10.08.2019.
11.08.2019.
12.08.2019.

20:00 – 21:30

Kundalini yoga (Silvana)

13.08.2019.

 

 

14.08.2019.

20:00– 21:30

Kundalini yoga (Silvana)

15.08.2019.
16.08.2019.

 

 

17.08.2019.
18.08.2019.
19.08.2019.

20:00 – 21:30

Kundalini yoga (Silvana)

20.08.2019.

 

 

21.08.2019.

20:00– 21:30

Kundalini yoga (Silvana)

22.08.2019.
23.08.2019.

 

 

24.08.2019.
25.08.2019.
26.08.2019.

20:00 – 21:30

Kundalini yoga (Silvana)

27.08.2019.

 

 

28.08.2019.

20:00– 21:30

Kundalini yoga (Silvana)

29.08.2019.
30.08.2019.

 

 

31.08.2019.

Prijavi se