Termini

Molimo da se za svaki prvi dolazak najavite na info@premavama.com

Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak Subota Nedjelja
01.09.2019.
02.09.2019.

20:00 – 21:30

Kundalini yoga (Silvana)

03.09.2019.

 

 

04.09.2019.

20:00– 21:30

Kundalini yoga (Silvana)

05.09.2019.
06.09.2019.

 

 

07.09.2019.
08.09.2019.
09.09.2019.

20:00 – 21:30

Kundalini yoga (Silvana)

10.09.2019.

 

 

11.09.2019.

20:00– 21:30

Kundalini yoga (Silvana)

12.09.2019.
13.09.2019.

 

 

14.09.2019.
15.09.2019.
16.09.2019.

20:00 – 21:30

Kundalini yoga (Silvana)

17.09.2019.

 

 

18.09.2019.

20:00– 21:30

Kundalini yoga (Silvana)

19.09.2019.
20.09.2019.

 

 

21.09.2019.
22.09.2019.
23.09.2019.

20:00 – 21:30

Kundalini yoga (Silvana)

24.09.2019.

 

 

25.09.2019.

20:00– 21:30

Kundalini yoga (Silvana)

26.09.2019.
27.09.2019.

 

 

28.09.2019.
29.09.2019.
30.09.2019.

20:00 – 21:30

Kundalini yoga (Silvana)

Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak Subota Nedjelja
01.10.2019.

 

 

02.10.2019.

20:00– 21:30

Kundalini yoga (Silvana)

03.10.2019.
04.10.2019.

 

 

05.10.2019.
06.10.2019.
07.10.2019.

20:00 – 21:30

Kundalini yoga (Silvana)

08.10.2019.

 

 

09.10.2019.

20:00– 21:30

Kundalini yoga (Silvana)

10.10.2019.
11.10.2019.

 

 

12.10.2019.
13.10.2019.
14.10.2019.

20:00 – 21:30

Kundalini yoga (Silvana)

15.10.2019.

 

 

16.10.2019.

20:00– 21:30

Kundalini yoga (Silvana)

17.10.2019.
18.10.2019.

 

 

19.10.2019.
20.10.2019.
21.10.2019.

20:00 – 21:30

Kundalini yoga (Silvana)

22.10.2019.

 

 

23.10.2019.

20:00– 21:30

Kundalini yoga (Silvana)

24.10.2019.
25.10.2019.

 

 

26.10.2019.
27.10.2019.
28.10.2019.

20:00 – 21:30

Kundalini yoga (Silvana)

29.10.2019.

 

 

30.10.2019.

20:00– 21:30

Kundalini yoga (Silvana)

31.10.2019.

Prijavi se