Termini

Molimo da se za svaki prvi dolazak najavite na info@premavama.com

Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak Subota Nedjelja
01.07.2021.
02.07.2021.

 

 

03.07.2021.
04.07.2021.
05.07.2021.

20:00 – 21:30

Kundalini yoga (Silvana)

06.07.2021.

 

 

07.07.2021.

20:00– 21:30

Kundalini yoga (Silvana)

08.07.2021.
09.07.2021.

 

 

10.07.2021.
11.07.2021.
12.07.2021.

20:00 – 21:30

Kundalini yoga (Silvana)

13.07.2021.

 

 

14.07.2021.

20:00– 21:30

Kundalini yoga (Silvana)

15.07.2021.
16.07.2021.

 

 

17.07.2021.
18.07.2021.
19.07.2021.

20:00 – 21:30

Kundalini yoga (Silvana)

20.07.2021.

 

 

21.07.2021.

20:00– 21:30

Kundalini yoga (Silvana)

22.07.2021.
23.07.2021.

 

 

24.07.2021.
25.07.2021.
26.07.2021.

20:00 – 21:30

Kundalini yoga (Silvana)

27.07.2021.

 

 

28.07.2021.

20:00– 21:30

Kundalini yoga (Silvana)

29.07.2021.
30.07.2021.

 

 

31.07.2021.
Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak Subota Nedjelja
01.08.2021.
02.08.2021.

20:00 – 21:30

Kundalini yoga (Silvana)

03.08.2021.

 

 

04.08.2021.

20:00– 21:30

Kundalini yoga (Silvana)

05.08.2021.
06.08.2021.

 

 

07.08.2021.
08.08.2021.
09.08.2021.

20:00 – 21:30

Kundalini yoga (Silvana)

10.08.2021.

 

 

11.08.2021.

20:00– 21:30

Kundalini yoga (Silvana)

12.08.2021.
13.08.2021.

 

 

14.08.2021.
15.08.2021.
16.08.2021.

20:00 – 21:30

Kundalini yoga (Silvana)

17.08.2021.

 

 

18.08.2021.

20:00– 21:30

Kundalini yoga (Silvana)

19.08.2021.
20.08.2021.

 

 

21.08.2021.
22.08.2021.
23.08.2021.

20:00 – 21:30

Kundalini yoga (Silvana)

24.08.2021.

 

 

25.08.2021.

20:00– 21:30

Kundalini yoga (Silvana)

26.08.2021.
27.08.2021.

 

 

28.08.2021.
29.08.2021.
30.08.2021.

20:00 – 21:30

Kundalini yoga (Silvana)

31.08.2021.

 

 

Prijavi se