Termini

Molimo da se za svaki prvi dolazak najavite na info@premavama.com

Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak Subota Nedjelja
01.11.2019.

 

 

02.11.2019.
03.11.2019.
04.11.2019.

20:00 – 21:30

Kundalini yoga (Silvana)

05.11.2019.

 

 

06.11.2019.

20:00– 21:30

Kundalini yoga (Silvana)

07.11.2019.
08.11.2019.

 

 

09.11.2019.
10.11.2019.
11.11.2019.

20:00 – 21:30

Kundalini yoga (Silvana)

12.11.2019.

 

 

13.11.2019.

20:00– 21:30

Kundalini yoga (Silvana)

14.11.2019.
15.11.2019.

 

 

16.11.2019.
17.11.2019.
18.11.2019.

20:00 – 21:30

Kundalini yoga (Silvana)

19.11.2019.

 

 

20.11.2019.

20:00– 21:30

Kundalini yoga (Silvana)

21.11.2019.
22.11.2019.

 

 

23.11.2019.
24.11.2019.
25.11.2019.

20:00 – 21:30

Kundalini yoga (Silvana)

26.11.2019.

 

 

27.11.2019.

20:00– 21:30

Kundalini yoga (Silvana)

28.11.2019.
29.11.2019.

 

 

30.11.2019.
Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak Subota Nedjelja
01.12.2019.
02.12.2019.

20:00 – 21:30

Kundalini yoga (Silvana)

03.12.2019.

 

 

04.12.2019.

20:00– 21:30

Kundalini yoga (Silvana)

05.12.2019.
06.12.2019.

 

 

07.12.2019.
08.12.2019.
09.12.2019.

20:00 – 21:30

Kundalini yoga (Silvana)

10.12.2019.

 

 

11.12.2019.

20:00– 21:30

Kundalini yoga (Silvana)

12.12.2019.
13.12.2019.

 

 

14.12.2019.
15.12.2019.
16.12.2019.

20:00 – 21:30

Kundalini yoga (Silvana)

17.12.2019.

 

 

18.12.2019.

20:00– 21:30

Kundalini yoga (Silvana)

19.12.2019.
20.12.2019.

 

 

21.12.2019.
22.12.2019.
23.12.2019.

20:00 – 21:30

Kundalini yoga (Silvana)

24.12.2019.

 

 

25.12.2019.

20:00– 21:30

Kundalini yoga (Silvana)

26.12.2019.
27.12.2019.

 

 

28.12.2019.
29.12.2019.
30.12.2019.

20:00 – 21:30

Kundalini yoga (Silvana)

31.12.2019.

 

 

Prijavi se