Termini

Molimo da se za svaki prvi dolazak najavite na info@premavama.com

Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak Subota Nedjelja
01.05.2019.

20:00– 21:30

Kundalini yoga (Silvana)

02.05.2019.
03.05.2019.

 

 

04.05.2019.
05.05.2019.
06.05.2019.

20:00 – 21:30

Kundalini yoga (Silvana)

07.05.2019.

 

 

08.05.2019.

20:00– 21:30

Kundalini yoga (Silvana)

09.05.2019.
10.05.2019.

 

 

11.05.2019.
12.05.2019.
13.05.2019.

20:00 – 21:30

Kundalini yoga (Silvana)

14.05.2019.

 

 

15.05.2019.

20:00– 21:30

Kundalini yoga (Silvana)

16.05.2019.
17.05.2019.

 

 

18.05.2019.
19.05.2019.
20.05.2019.

20:00 – 21:30

Kundalini yoga (Silvana)

21.05.2019.

 

 

22.05.2019.

20:00– 21:30

Kundalini yoga (Silvana)

23.05.2019.
24.05.2019.

 

 

25.05.2019.
26.05.2019.
27.05.2019.

20:00 – 21:30

Kundalini yoga (Silvana)

28.05.2019.

 

 

29.05.2019.

20:00– 21:30

Kundalini yoga (Silvana)

30.05.2019.
31.05.2019.

 

 

Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak Subota Nedjelja
01.06.2019.
02.06.2019.
03.06.2019.

20:00 – 21:30

Kundalini yoga (Silvana)

04.06.2019.

 

 

05.06.2019.

20:00– 21:30

Kundalini yoga (Silvana)

06.06.2019.
07.06.2019.

 

 

08.06.2019.
09.06.2019.
10.06.2019.

20:00 – 21:30

Kundalini yoga (Silvana)

11.06.2019.

 

 

12.06.2019.

20:00– 21:30

Kundalini yoga (Silvana)

13.06.2019.
14.06.2019.

 

 

15.06.2019.
16.06.2019.
17.06.2019.

20:00 – 21:30

Kundalini yoga (Silvana)

18.06.2019.

 

 

19.06.2019.

20:00– 21:30

Kundalini yoga (Silvana)

20.06.2019.
21.06.2019.

 

 

22.06.2019.
23.06.2019.
24.06.2019.

20:00 – 21:30

Kundalini yoga (Silvana)

25.06.2019.

 

 

26.06.2019.

20:00– 21:30

Kundalini yoga (Silvana)

27.06.2019.
28.06.2019.

 

 

29.06.2019.
30.06.2019.

Prijavi se