Radno vrijeme

         utorak i petak od 10.00 do 15.00 sati 

        srijeda i četvrtak od 15.00 do 19.00 sati

      Online narudžbe primamo 24 sata

 Yoga shop Prema Vama

PREMA VAMA d.o.o.

Ilica 315, 10000 Zagreb

info@premavama.com

www.premavama.com

T: +385-1-3750702

OIB: 75171858723

IBAN: HR5725030071100055135