Radno vrijeme dućana

Utorak i petak  od 10:00 do 15:00 sati.

Srijeda i četvrtak od 15:00 do 19:00 sati.

 

PREMA VAMA d.o.o.

Ilica 315, 10000 Zagreb

info@premavama.com

www.premavama.com

T: +385 91 3750 222

PREMA VAMA d.o.o.

Ilica 315, 10000 Zagreb

info@premavama.com

www.premavama.com

OIB: 75171858723

IBAN: HR5725030071100055135