Edukacija

Edukacija za praktičare/praktičarke Peter Hess® zvučne masaže sastoji se od četiri stupnja i supervizije tj. završnog seminara u ukupnom trajanju od 86 nastavnih sati, Namijenjena je svim zainteresiranima bez obzira na prethodno znanje i iskustvo u primjeni zvuka.

Nastava za I i II stupanj se odvija vikendom, a za III i IV stupanj osim vikenda uključuje i dva radna dana u tjednu.

Nakon svakog stupnja polaznici dobivaju certifikat o sudjelovanju od strane Peter Hess Instituta iz Njemačke, a nakon završnog seminara tj. supervizije, certifikat Peter Hess Instituta iz Njemačke pod nazivom:

PRAKTIČAR / PRAKTIČARKA PETER HESS ® ZVUČNE MASAŽE

Napomena: Polaznici mogu pohađati i samo I stupanj bez obaveze nastavka edukacije.

Termini edukacije