KliK® – primjena zvuka

zvučnih zdjela u radu s djecom

Želite aktivno promicati razvoj djece?
Želite da djeca u ovo nemirno vrijeme nađu put do sebe?
Želite od iskusnih stručnjaka naučiti dokazane metode, koje uz pomoć zvučnih zdjela i gonga, jačaju i pripremaju djecu za izazove u njihovim životima?

Obuka za KliK® praktičare/praktičarke i KliK® eksperte namijenjena je svim zainteresiranim osobama, roditeljima, odgajateljima, nastavnicima i terapeutima specijalistima koji žele primjenjivati zvučne zdjele u radu sa djecom. Igre i vježbe, koje ćete naučiti, obogatit će svakodnevnu igru i dnevne aktivnosti djeteta. Moguće ih je primjenjivati u radu s jednim djetetom, ili u grupi djece.

Prevencija Burn-out-a postaje sve važnija i za djecu!

Pod pritiskom i u stanju napetosti dijete ne može učiti, a kamoli se zdravo razvijati. Primjena metode KliK® programa  značajno i dokazano doprinosi razvoju djece. Djeca ponovo pronalaze mir, osjećaju i doživljavaju sami sebe.

KliK® program doprinosi stvaranju optimalnih uvjeta u kojima je moguće učinkovito provoditi kognitivne programe. Pod optimalnim uvjetima podrazumijevaju se dobro, sigurno i svjesno opažanje tijela, jer je tijelo naš glavni medij za kontakt sa unutarnjim i vanjskim svijetom. Tijelo nam u prvom redu omogućuje opažanje podražaja i impulsa,  daje nam važne signale i sredstvo je komunikacije (geste, mimika).

Sadržaj edukacije

Fizičke vibracije zvučnih zdjela izazivaju vibro-taktilne podražaje koji se koriste za specifično stimuliranje i unapređivanje opažanja. Osim toga, harmonični zvukovi stvaraju auditivne podražaje koji istovremeno opuštaju i smanjuju stres.

To stvara uvjete za koncentraciju i pozornost, koji pogoduju uspješnom usvajanju i primjeni sadržaja učenja. Zvuk zvučnih zdjela omogućuje holistički pristup na svim razinama.

KliK® program uživa sve veću popularnost u centrima za brigu o djeci. U mnogim institucijama u zapadnoj Europi zvučne zdjele se već primjenjuju u radu s djecom. Interes i želja za njihovom djelotvornom primjenom je u značajnom porastu.