Termini

Molimo da se za svaki prvi dolazak najavite na info@premavama.com

Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak Subota Nedjelja
01.04.2018.
02.04.2018.

20:00 – 21:30

Kundalini yoga (Silvana)

03.04.2018.

 

 

04.04.2018.

20:00– 21:30

Kundalini yoga (Silvana)

05.04.2018.
06.04.2018.

 

 

07.04.2018.
08.04.2018.
09.04.2018.

20:00 – 21:30

Kundalini yoga (Silvana)

10.04.2018.

 

 

11.04.2018.

20:00– 21:30

Kundalini yoga (Silvana)

12.04.2018.
13.04.2018.

 

 

14.04.2018.
15.04.2018.
16.04.2018.

20:00 – 21:30

Kundalini yoga (Silvana)

17.04.2018.

 

 

18.04.2018.

20:00– 21:30

Kundalini yoga (Silvana)

19.04.2018.
20.04.2018.

 

 

21.04.2018.
22.04.2018.
23.04.2018.

20:00 – 21:30

Kundalini yoga (Silvana)

24.04.2018.

 

 

25.04.2018.

20:00– 21:30

Kundalini yoga (Silvana)

26.04.2018.
27.04.2018.

 

 

28.04.2018.
29.04.2018.
30.04.2018.

20:00 – 21:30

Kundalini yoga (Silvana)

Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak Subota Nedjelja
01.05.2018.

 

 

02.05.2018.

20:00– 21:30

Kundalini yoga (Silvana)

03.05.2018.
04.05.2018.

 

 

05.05.2018.
06.05.2018.
07.05.2018.

20:00 – 21:30

Kundalini yoga (Silvana)

08.05.2018.

 

 

09.05.2018.

20:00– 21:30

Kundalini yoga (Silvana)

10.05.2018.
11.05.2018.

 

 

12.05.2018.
13.05.2018.
14.05.2018.

20:00 – 21:30

Kundalini yoga (Silvana)

15.05.2018.

 

 

16.05.2018.

20:00– 21:30

Kundalini yoga (Silvana)

17.05.2018.
18.05.2018.

 

 

19.05.2018.
20.05.2018.
21.05.2018.

20:00 – 21:30

Kundalini yoga (Silvana)

22.05.2018.

 

 

23.05.2018.

20:00– 21:30

Kundalini yoga (Silvana)

24.05.2018.
25.05.2018.

 

 

26.05.2018.
27.05.2018.
28.05.2018.

20:00 – 21:30

Kundalini yoga (Silvana)

29.05.2018.

 

 

30.05.2018.

20:00– 21:30

Kundalini yoga (Silvana)

31.05.2018.

Prijavi se