Termini

Molimo da se za svaki prvi dolazak najavite na info@premavama.com

Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak Subota Nedjelja
01.12.2018.
02.12.2018.
03.12.2018.

20:00 – 21:30

Kundalini yoga (Silvana)

04.12.2018.

 

 

05.12.2018.

20:00– 21:30

Kundalini yoga (Silvana)

06.12.2018.
07.12.2018.

 

 

08.12.2018.
09.12.2018.
10.12.2018.

20:00 – 21:30

Kundalini yoga (Silvana)

11.12.2018.

 

 

12.12.2018.

20:00– 21:30

Kundalini yoga (Silvana)

13.12.2018.
14.12.2018.

 

 

15.12.2018.
16.12.2018.
17.12.2018.

20:00 – 21:30

Kundalini yoga (Silvana)

18.12.2018.

 

 

19.12.2018.

20:00– 21:30

Kundalini yoga (Silvana)

20.12.2018.
21.12.2018.

 

 

22.12.2018.
23.12.2018.
24.12.2018.

20:00 – 21:30

Kundalini yoga (Silvana)

25.12.2018.

 

 

26.12.2018.

20:00– 21:30

Kundalini yoga (Silvana)

27.12.2018.
28.12.2018.

 

 

29.12.2018.
30.12.2018.
31.12.2018.

20:00 – 21:30

Kundalini yoga (Silvana)

Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak Subota Nedjelja
01.01.2019.

 

 

02.01.2019.

20:00– 21:30

Kundalini yoga (Silvana)

03.01.2019.
04.01.2019.

 

 

05.01.2019.
06.01.2019.
07.01.2019.

20:00 – 21:30

Kundalini yoga (Silvana)

08.01.2019.

 

 

09.01.2019.

20:00– 21:30

Kundalini yoga (Silvana)

10.01.2019.
11.01.2019.

 

 

12.01.2019.
13.01.2019.
14.01.2019.

20:00 – 21:30

Kundalini yoga (Silvana)

15.01.2019.

 

 

16.01.2019.

20:00– 21:30

Kundalini yoga (Silvana)

17.01.2019.
18.01.2019.

 

 

19.01.2019.
20.01.2019.
21.01.2019.

20:00 – 21:30

Kundalini yoga (Silvana)

22.01.2019.

 

 

23.01.2019.

20:00– 21:30

Kundalini yoga (Silvana)

24.01.2019.
25.01.2019.

 

 

26.01.2019.
27.01.2019.
28.01.2019.

20:00 – 21:30

Kundalini yoga (Silvana)

29.01.2019.

 

 

30.01.2019.

20:00– 21:30

Kundalini yoga (Silvana)

31.01.2019.

Prijavi se