Termini

Molimo da se za svaki prvi dolazak najavite na info@premavama.com

Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak Subota Nedjelja
01.08.2018.

20:00– 21:30

Kundalini yoga (Silvana)

02.08.2018.
03.08.2018.

 

 

04.08.2018.
05.08.2018.
06.08.2018.

20:00 – 21:30

Kundalini yoga (Silvana)

07.08.2018.

 

 

08.08.2018.

20:00– 21:30

Kundalini yoga (Silvana)

09.08.2018.
10.08.2018.

 

 

11.08.2018.
12.08.2018.
13.08.2018.

20:00 – 21:30

Kundalini yoga (Silvana)

14.08.2018.

 

 

15.08.2018.

20:00– 21:30

Kundalini yoga (Silvana)

16.08.2018.
17.08.2018.

 

 

18.08.2018.
19.08.2018.
20.08.2018.

20:00 – 21:30

Kundalini yoga (Silvana)

21.08.2018.

 

 

22.08.2018.

20:00– 21:30

Kundalini yoga (Silvana)

23.08.2018.
24.08.2018.

 

 

25.08.2018.
26.08.2018.
27.08.2018.

20:00 – 21:30

Kundalini yoga (Silvana)

28.08.2018.

 

 

29.08.2018.

20:00– 21:30

Kundalini yoga (Silvana)

30.08.2018.
31.08.2018.

 

 

Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak Subota Nedjelja
01.09.2018.
02.09.2018.
03.09.2018.

20:00 – 21:30

Kundalini yoga (Silvana)

04.09.2018.

 

 

05.09.2018.

20:00– 21:30

Kundalini yoga (Silvana)

06.09.2018.
07.09.2018.

 

 

08.09.2018.
09.09.2018.
10.09.2018.

20:00 – 21:30

Kundalini yoga (Silvana)

11.09.2018.

 

 

12.09.2018.

20:00– 21:30

Kundalini yoga (Silvana)

13.09.2018.
14.09.2018.

 

 

15.09.2018.
16.09.2018.
17.09.2018.

20:00 – 21:30

Kundalini yoga (Silvana)

18.09.2018.

 

 

19.09.2018.

20:00– 21:30

Kundalini yoga (Silvana)

20.09.2018.
21.09.2018.

 

 

22.09.2018.
23.09.2018.
24.09.2018.

20:00 – 21:30

Kundalini yoga (Silvana)

25.09.2018.

 

 

26.09.2018.

20:00– 21:30

Kundalini yoga (Silvana)

27.09.2018.
28.09.2018.

 

 

29.09.2018.
30.09.2018.

Prijavi se