Termini

Molimo da se za svaki prvi dolazak najavite na info@premavama.com

Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak Subota Nedjelja
01.06.2018.

 

 

02.06.2018.
03.06.2018.
04.06.2018.

20:00 – 21:30

Kundalini yoga (Silvana)

05.06.2018.

 

 

06.06.2018.

20:00– 21:30

Kundalini yoga (Silvana)

07.06.2018.
08.06.2018.

 

 

09.06.2018.
10.06.2018.
11.06.2018.

20:00 – 21:30

Kundalini yoga (Silvana)

12.06.2018.

 

 

13.06.2018.

20:00– 21:30

Kundalini yoga (Silvana)

14.06.2018.
15.06.2018.

 

 

16.06.2018.
17.06.2018.
18.06.2018.

20:00 – 21:30

Kundalini yoga (Silvana)

19.06.2018.

 

 

20.06.2018.

20:00– 21:30

Kundalini yoga (Silvana)

21.06.2018.
22.06.2018.

 

 

23.06.2018.
24.06.2018.
25.06.2018.

20:00 – 21:30

Kundalini yoga (Silvana)

26.06.2018.

 

 

27.06.2018.

20:00– 21:30

Kundalini yoga (Silvana)

28.06.2018.
29.06.2018.

 

 

30.06.2018.
Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak Subota Nedjelja
01.07.2018.
02.07.2018.

20:00 – 21:30

Kundalini yoga (Silvana)

03.07.2018.

 

 

04.07.2018.

20:00– 21:30

Kundalini yoga (Silvana)

05.07.2018.
06.07.2018.

 

 

07.07.2018.
08.07.2018.
09.07.2018.

20:00 – 21:30

Kundalini yoga (Silvana)

10.07.2018.

 

 

11.07.2018.

20:00– 21:30

Kundalini yoga (Silvana)

12.07.2018.
13.07.2018.

 

 

14.07.2018.
15.07.2018.
16.07.2018.

20:00 – 21:30

Kundalini yoga (Silvana)

17.07.2018.

 

 

18.07.2018.

20:00– 21:30

Kundalini yoga (Silvana)

19.07.2018.
20.07.2018.

 

 

21.07.2018.
22.07.2018.
23.07.2018.

20:00 – 21:30

Kundalini yoga (Silvana)

24.07.2018.

 

 

25.07.2018.

20:00– 21:30

Kundalini yoga (Silvana)

26.07.2018.
27.07.2018.

 

 

28.07.2018.
29.07.2018.
30.07.2018.

20:00 – 21:30

Kundalini yoga (Silvana)

31.07.2018.

 

 

Prijavi se