Termini

Molimo da se za svaki prvi dolazak najavite na info@premavama.com

Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak Subota Nedjelja
01.04.2019.

20:00 – 21:30

Kundalini yoga (Silvana)

02.04.2019.

 

 

03.04.2019.

20:00– 21:30

Kundalini yoga (Silvana)

04.04.2019.
05.04.2019.

 

 

06.04.2019.
07.04.2019.
08.04.2019.

20:00 – 21:30

Kundalini yoga (Silvana)

09.04.2019.

 

 

10.04.2019.

20:00– 21:30

Kundalini yoga (Silvana)

11.04.2019.
12.04.2019.

 

 

13.04.2019.
14.04.2019.
15.04.2019.

20:00 – 21:30

Kundalini yoga (Silvana)

16.04.2019.

 

 

17.04.2019.

20:00– 21:30

Kundalini yoga (Silvana)

18.04.2019.
19.04.2019.

 

 

20.04.2019.
21.04.2019.
22.04.2019.

20:00 – 21:30

Kundalini yoga (Silvana)

23.04.2019.

 

 

24.04.2019.

20:00– 21:30

Kundalini yoga (Silvana)

25.04.2019.
26.04.2019.

 

 

27.04.2019.
28.04.2019.
29.04.2019.

20:00 – 21:30

Kundalini yoga (Silvana)

30.04.2019.

 

 

Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak Subota Nedjelja
01.05.2019.

20:00– 21:30

Kundalini yoga (Silvana)

02.05.2019.
03.05.2019.

 

 

04.05.2019.
05.05.2019.
06.05.2019.

20:00 – 21:30

Kundalini yoga (Silvana)

07.05.2019.

 

 

08.05.2019.

20:00– 21:30

Kundalini yoga (Silvana)

09.05.2019.
10.05.2019.

 

 

11.05.2019.
12.05.2019.
13.05.2019.

20:00 – 21:30

Kundalini yoga (Silvana)

14.05.2019.

 

 

15.05.2019.

20:00– 21:30

Kundalini yoga (Silvana)

16.05.2019.
17.05.2019.

 

 

18.05.2019.
19.05.2019.
20.05.2019.

20:00 – 21:30

Kundalini yoga (Silvana)

21.05.2019.

 

 

22.05.2019.

20:00– 21:30

Kundalini yoga (Silvana)

23.05.2019.
24.05.2019.

 

 

25.05.2019.
26.05.2019.
27.05.2019.

20:00 – 21:30

Kundalini yoga (Silvana)

28.05.2019.

 

 

29.05.2019.

20:00– 21:30

Kundalini yoga (Silvana)

30.05.2019.
31.05.2019.

 

 

Prijavi se