Termini

Molimo da se za svaki prvi dolazak najavite na yoga@premavama.com

Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak Subota Nedjelja
01.09.2017.

 

 

02.09.2017.
03.09.2017.
04.09.2017.

20:00 – 21:30

Kundalini yoga (Silvana)

05.09.2017.

 

 

06.09.2017.

20:00– 21:30

Kundalini yoga (Silvana)

07.09.2017.
08.09.2017.

 

 

09.09.2017.
10.09.2017.
11.09.2017.

20:00 – 21:30

Kundalini yoga (Silvana)

12.09.2017.

 

 

13.09.2017.

20:00– 21:30

Kundalini yoga (Silvana)

14.09.2017.
15.09.2017.

 

 

16.09.2017.
17.09.2017.
18.09.2017.

20:00 – 21:30

Kundalini yoga (Silvana)

19.09.2017.

 

 

20.09.2017.

20:00– 21:30

Kundalini yoga (Silvana)

21.09.2017.
22.09.2017.

 

 

23.09.2017.
24.09.2017.
25.09.2017.

20:00 – 21:30

Kundalini yoga (Silvana)

26.09.2017.

 

 

27.09.2017.

20:00– 21:30

Kundalini yoga (Silvana)

28.09.2017.
29.09.2017.

 

 

30.09.2017.
Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak Subota Nedjelja
01.10.2017.
02.10.2017.

20:00 – 21:30

Kundalini yoga (Silvana)

03.10.2017.

 

 

04.10.2017.

20:00– 21:30

Kundalini yoga (Silvana)

05.10.2017.
06.10.2017.

 

 

07.10.2017.
08.10.2017.
09.10.2017.

20:00 – 21:30

Kundalini yoga (Silvana)

10.10.2017.

 

 

11.10.2017.

20:00– 21:30

Kundalini yoga (Silvana)

12.10.2017.
13.10.2017.

 

 

14.10.2017.
15.10.2017.
16.10.2017.

20:00 – 21:30

Kundalini yoga (Silvana)

17.10.2017.

 

 

18.10.2017.

20:00– 21:30

Kundalini yoga (Silvana)

19.10.2017.
20.10.2017.

 

 

21.10.2017.
22.10.2017.
23.10.2017.

20:00 – 21:30

Kundalini yoga (Silvana)

24.10.2017.

 

 

25.10.2017.

20:00– 21:30

Kundalini yoga (Silvana)

26.10.2017.
27.10.2017.

 

 

28.10.2017.
29.10.2017.
30.10.2017.

20:00 – 21:30

Kundalini yoga (Silvana)

31.10.2017.

 

 

Prijavi se