Termini

Molimo da se za svaki prvi dolazak najavite na yoga@premavama.com

Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak Subota Nedjelja
01.06.2017.

 

 

20:00 – 21:15

Ashtanga yoga (Kristina)

02.06.2017.

 

Hatha yoga (Jelena)

17:15 – 18:30

 

03.06.2017.
04.06.2017.

20:00 – 21:30

Ashtanga yoga (Kristina)

05.06.2017.

17:30 – 18.45

Mindful Yin yoga (Tina)

 

19:00 – 20:15

Hatha yoga (Jelena)

 

20:30 – 22:00

Kundalini yoga (Silvana)

06.06.2017.

 

 

20:00 – 21:15

Ashtanga yoga (Kristina)

07.06.2017.

 

17:30 – 18.45

Mindful Yin yoga (Tina)

 

 

20:15 – 21:45

Kundalini yoga (Silvana)

08.06.2017.

 

 

20:00 – 21:15

Ashtanga yoga (Kristina)

09.06.2017.

 

Hatha yoga (Jelena)

17:15 – 18:30

 

10.06.2017.
11.06.2017.

20:00 – 21:30

Ashtanga yoga (Kristina)

12.06.2017.

17:30 – 18.45

Mindful Yin yoga (Tina)

 

19:00 – 20:15

Hatha yoga (Jelena)

 

20:30 – 22:00

Kundalini yoga (Silvana)

13.06.2017.

 

 

20:00 – 21:15

Ashtanga yoga (Kristina)

14.06.2017.

 

17:30 – 18.45

Mindful Yin yoga (Tina)

 

 

20:15 – 21:45

Kundalini yoga (Silvana)

15.06.2017.

 

 

20:00 – 21:15

Ashtanga yoga (Kristina)

16.06.2017.

 

Hatha yoga (Jelena)

17:15 – 18:30

 

17.06.2017.
18.06.2017.

20:00 – 21:30

Ashtanga yoga (Kristina)

19.06.2017.

17:30 – 18.45

Mindful Yin yoga (Tina)

 

19:00 – 20:15

Hatha yoga (Jelena)

 

20:30 – 22:00

Kundalini yoga (Silvana)

20.06.2017.

 

 

20:00 – 21:15

Ashtanga yoga (Kristina)

21.06.2017.

 

17:30 – 18.45

Mindful Yin yoga (Tina)

 

 

20:15 – 21:45

Kundalini yoga (Silvana)

22.06.2017.

 

 

20:00 – 21:15

Ashtanga yoga (Kristina)

23.06.2017.

 

Hatha yoga (Jelena)

17:15 – 18:30

 

24.06.2017.
25.06.2017.

20:00 – 21:30

Ashtanga yoga (Kristina)

26.06.2017.

17:30 – 18.45

Mindful Yin yoga (Tina)

 

19:00 – 20:15

Hatha yoga (Jelena)

 

20:30 – 22:00

Kundalini yoga (Silvana)

27.06.2017.

 

 

20:00 – 21:15

Ashtanga yoga (Kristina)

28.06.2017.

 

17:30 – 18.45

Mindful Yin yoga (Tina)

 

 

20:15 – 21:45

Kundalini yoga (Silvana)

29.06.2017.

 

 

20:00 – 21:15

Ashtanga yoga (Kristina)

30.06.2017.

 

Hatha yoga (Jelena)

17:15 – 18:30

 

Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak Subota Nedjelja
01.07.2017.
02.07.2017.

20:00 – 21:30

Ashtanga yoga (Kristina)

03.07.2017.

17:30 – 18.45

Mindful Yin yoga (Tina)

 

19:00 – 20:15

Hatha yoga (Jelena)

 

20:30 – 22:00

Kundalini yoga (Silvana)

04.07.2017.

 

 

20:00 – 21:15

Ashtanga yoga (Kristina)

05.07.2017.

 

17:30 – 18.45

Mindful Yin yoga (Tina)

 

 

20:15 – 21:45

Kundalini yoga (Silvana)

06.07.2017.

 

 

20:00 – 21:15

Ashtanga yoga (Kristina)

07.07.2017.

 

Hatha yoga (Jelena)

17:15 – 18:30

 

08.07.2017.
09.07.2017.

20:00 – 21:30

Ashtanga yoga (Kristina)

10.07.2017.

17:30 – 18.45

Mindful Yin yoga (Tina)

 

19:00 – 20:15

Hatha yoga (Jelena)

 

20:30 – 22:00

Kundalini yoga (Silvana)

11.07.2017.

 

 

20:00 – 21:15

Ashtanga yoga (Kristina)

12.07.2017.

 

17:30 – 18.45

Mindful Yin yoga (Tina)

 

 

20:15 – 21:45

Kundalini yoga (Silvana)

13.07.2017.

 

 

20:00 – 21:15

Ashtanga yoga (Kristina)

14.07.2017.

 

Hatha yoga (Jelena)

17:15 – 18:30

 

15.07.2017.
16.07.2017.

20:00 – 21:30

Ashtanga yoga (Kristina)

17.07.2017.

17:30 – 18.45

Mindful Yin yoga (Tina)

 

19:00 – 20:15

Hatha yoga (Jelena)

 

20:30 – 22:00

Kundalini yoga (Silvana)

18.07.2017.

 

 

20:00 – 21:15

Ashtanga yoga (Kristina)

19.07.2017.

 

17:30 – 18.45

Mindful Yin yoga (Tina)

 

 

20:15 – 21:45

Kundalini yoga (Silvana)

20.07.2017.

 

 

20:00 – 21:15

Ashtanga yoga (Kristina)

21.07.2017.

 

Hatha yoga (Jelena)

17:15 – 18:30

 

22.07.2017.
23.07.2017.

20:00 – 21:30

Ashtanga yoga (Kristina)

24.07.2017.

17:30 – 18.45

Mindful Yin yoga (Tina)

 

19:00 – 20:15

Hatha yoga (Jelena)

 

20:30 – 22:00

Kundalini yoga (Silvana)

25.07.2017.

 

 

20:00 – 21:15

Ashtanga yoga (Kristina)

26.07.2017.

 

17:30 – 18.45

Mindful Yin yoga (Tina)

 

 

20:15 – 21:45

Kundalini yoga (Silvana)

27.07.2017.

 

 

20:00 – 21:15

Ashtanga yoga (Kristina)

28.07.2017.

 

Hatha yoga (Jelena)

17:15 – 18:30

 

29.07.2017.
30.07.2017.

20:00 – 21:30

Ashtanga yoga (Kristina)

31.07.2017.

17:30 – 18.45

Mindful Yin yoga (Tina)

 

19:00 – 20:15

Hatha yoga (Jelena)

 

20:30 – 22:00

Kundalini yoga (Silvana)

Prijavi se