Termini

Molimo da se za svaki prvi dolazak najavite na yoga@premavama.com

Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak Subota Nedjelja
01.11.2017.

20:00– 21:30

Kundalini yoga (Silvana)

02.11.2017.
03.11.2017.

 

 

04.11.2017.
05.11.2017.
06.11.2017.

20:00 – 21:30

Kundalini yoga (Silvana)

07.11.2017.

 

 

08.11.2017.

20:00– 21:30

Kundalini yoga (Silvana)

09.11.2017.
10.11.2017.

 

 

11.11.2017.
12.11.2017.
13.11.2017.

20:00 – 21:30

Kundalini yoga (Silvana)

14.11.2017.

 

 

15.11.2017.

20:00– 21:30

Kundalini yoga (Silvana)

16.11.2017.
17.11.2017.

 

 

18.11.2017.
19.11.2017.
20.11.2017.

20:00 – 21:30

Kundalini yoga (Silvana)

21.11.2017.

 

 

22.11.2017.

20:00– 21:30

Kundalini yoga (Silvana)

23.11.2017.
24.11.2017.

 

 

25.11.2017.
26.11.2017.
27.11.2017.

20:00 – 21:30

Kundalini yoga (Silvana)

28.11.2017.

 

 

29.11.2017.

20:00– 21:30

Kundalini yoga (Silvana)

30.11.2017.
Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak Subota Nedjelja
01.12.2017.

 

 

02.12.2017.
03.12.2017.
04.12.2017.

20:00 – 21:30

Kundalini yoga (Silvana)

05.12.2017.

 

 

06.12.2017.

20:00– 21:30

Kundalini yoga (Silvana)

07.12.2017.
08.12.2017.

 

 

09.12.2017.
10.12.2017.
11.12.2017.

20:00 – 21:30

Kundalini yoga (Silvana)

12.12.2017.

 

 

13.12.2017.

20:00– 21:30

Kundalini yoga (Silvana)

14.12.2017.
15.12.2017.

 

 

16.12.2017.
17.12.2017.
18.12.2017.

20:00 – 21:30

Kundalini yoga (Silvana)

19.12.2017.

 

 

20.12.2017.

20:00– 21:30

Kundalini yoga (Silvana)

21.12.2017.
22.12.2017.

 

 

23.12.2017.
24.12.2017.
25.12.2017.

20:00 – 21:30

Kundalini yoga (Silvana)

26.12.2017.

 

 

27.12.2017.

20:00– 21:30

Kundalini yoga (Silvana)

28.12.2017.
29.12.2017.

 

 

30.12.2017.
31.12.2017.

Prijavi se