Termini

Molimo da se za svaki prvi dolazak najavite na info@premavama.com

Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak Subota Nedjelja
01.02.2019.

 

 

02.02.2019.
03.02.2019.
04.02.2019.

20:00 – 21:30

Kundalini yoga (Silvana)

05.02.2019.

 

 

06.02.2019.

20:00– 21:30

Kundalini yoga (Silvana)

07.02.2019.
08.02.2019.

 

 

09.02.2019.
10.02.2019.
11.02.2019.

20:00 – 21:30

Kundalini yoga (Silvana)

12.02.2019.

 

 

13.02.2019.

20:00– 21:30

Kundalini yoga (Silvana)

14.02.2019.
15.02.2019.

 

 

16.02.2019.
17.02.2019.
18.02.2019.

20:00 – 21:30

Kundalini yoga (Silvana)

19.02.2019.

 

 

20.02.2019.

20:00– 21:30

Kundalini yoga (Silvana)

21.02.2019.
22.02.2019.

 

 

23.02.2019.
24.02.2019.
25.02.2019.

20:00 – 21:30

Kundalini yoga (Silvana)

26.02.2019.

 

 

27.02.2019.

20:00– 21:30

Kundalini yoga (Silvana)

28.02.2019.
Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak Subota Nedjelja
01.03.2019.

 

 

02.03.2019.
03.03.2019.
04.03.2019.

20:00 – 21:30

Kundalini yoga (Silvana)

05.03.2019.

 

 

06.03.2019.

20:00– 21:30

Kundalini yoga (Silvana)

07.03.2019.
08.03.2019.

 

 

09.03.2019.
10.03.2019.
11.03.2019.

20:00 – 21:30

Kundalini yoga (Silvana)

12.03.2019.

 

 

13.03.2019.

20:00– 21:30

Kundalini yoga (Silvana)

14.03.2019.
15.03.2019.

 

 

16.03.2019.
17.03.2019.
18.03.2019.

20:00 – 21:30

Kundalini yoga (Silvana)

19.03.2019.

 

 

20.03.2019.

20:00– 21:30

Kundalini yoga (Silvana)

21.03.2019.
22.03.2019.

 

 

23.03.2019.
24.03.2019.
25.03.2019.

20:00 – 21:30

Kundalini yoga (Silvana)

26.03.2019.

 

 

27.03.2019.

20:00– 21:30

Kundalini yoga (Silvana)

28.03.2019.
29.03.2019.

 

 

30.03.2019.
31.03.2019.

Prijavi se