Termini

Molimo da se za svaki prvi dolazak najavite na info@premavama.com

Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak Subota Nedjelja
01.10.2018.

20:00 – 21:30

Kundalini yoga (Silvana)

02.10.2018.

 

 

03.10.2018.

20:00– 21:30

Kundalini yoga (Silvana)

04.10.2018.
05.10.2018.

 

 

06.10.2018.
07.10.2018.
08.10.2018.

20:00 – 21:30

Kundalini yoga (Silvana)

09.10.2018.

 

 

10.10.2018.

20:00– 21:30

Kundalini yoga (Silvana)

11.10.2018.
12.10.2018.

 

 

13.10.2018.
14.10.2018.
15.10.2018.

20:00 – 21:30

Kundalini yoga (Silvana)

16.10.2018.

 

 

17.10.2018.

20:00– 21:30

Kundalini yoga (Silvana)

18.10.2018.
19.10.2018.

 

 

20.10.2018.
21.10.2018.
22.10.2018.

20:00 – 21:30

Kundalini yoga (Silvana)

23.10.2018.

 

 

24.10.2018.

20:00– 21:30

Kundalini yoga (Silvana)

25.10.2018.
26.10.2018.

 

 

27.10.2018.
28.10.2018.
29.10.2018.

20:00 – 21:30

Kundalini yoga (Silvana)

30.10.2018.

 

 

31.10.2018.

20:00– 21:30

Kundalini yoga (Silvana)

Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak Subota Nedjelja
01.11.2018.
02.11.2018.

 

 

03.11.2018.
04.11.2018.
05.11.2018.

20:00 – 21:30

Kundalini yoga (Silvana)

06.11.2018.

 

 

07.11.2018.

20:00– 21:30

Kundalini yoga (Silvana)

08.11.2018.
09.11.2018.

 

 

10.11.2018.
11.11.2018.
12.11.2018.

20:00 – 21:30

Kundalini yoga (Silvana)

13.11.2018.

 

 

14.11.2018.

20:00– 21:30

Kundalini yoga (Silvana)

15.11.2018.
16.11.2018.

 

 

17.11.2018.
18.11.2018.
19.11.2018.

20:00 – 21:30

Kundalini yoga (Silvana)

20.11.2018.

 

 

21.11.2018.

20:00– 21:30

Kundalini yoga (Silvana)

22.11.2018.
23.11.2018.

 

 

24.11.2018.
25.11.2018.
26.11.2018.

20:00 – 21:30

Kundalini yoga (Silvana)

27.11.2018.

 

 

28.11.2018.

20:00– 21:30

Kundalini yoga (Silvana)

29.11.2018.
30.11.2018.

 

 

Prijavi se