Termini

Molimo da se za svaki prvi dolazak najavite na info@premavama.com

Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak Subota Nedjelja
01.01.2018.

20:00 – 21:30

Kundalini yoga (Silvana)

02.01.2018.

 

 

03.01.2018.

20:00– 21:30

Kundalini yoga (Silvana)

04.01.2018.
05.01.2018.

 

 

06.01.2018.
07.01.2018.
08.01.2018.

20:00 – 21:30

Kundalini yoga (Silvana)

09.01.2018.

 

 

10.01.2018.

20:00– 21:30

Kundalini yoga (Silvana)

11.01.2018.
12.01.2018.

 

 

13.01.2018.
14.01.2018.
15.01.2018.

20:00 – 21:30

Kundalini yoga (Silvana)

16.01.2018.

 

 

17.01.2018.

20:00– 21:30

Kundalini yoga (Silvana)

18.01.2018.
19.01.2018.

 

 

20.01.2018.
21.01.2018.
22.01.2018.

20:00 – 21:30

Kundalini yoga (Silvana)

23.01.2018.

 

 

24.01.2018.

20:00– 21:30

Kundalini yoga (Silvana)

25.01.2018.
26.01.2018.

 

 

27.01.2018.
28.01.2018.
29.01.2018.

20:00 – 21:30

Kundalini yoga (Silvana)

30.01.2018.

 

 

31.01.2018.

20:00– 21:30

Kundalini yoga (Silvana)

Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak Subota Nedjelja
01.02.2018.
02.02.2018.

 

 

03.02.2018.
04.02.2018.
05.02.2018.

20:00 – 21:30

Kundalini yoga (Silvana)

06.02.2018.

 

 

07.02.2018.

20:00– 21:30

Kundalini yoga (Silvana)

08.02.2018.
09.02.2018.

 

 

10.02.2018.
11.02.2018.
12.02.2018.

20:00 – 21:30

Kundalini yoga (Silvana)

13.02.2018.

 

 

14.02.2018.

20:00– 21:30

Kundalini yoga (Silvana)

15.02.2018.
16.02.2018.

 

 

17.02.2018.
18.02.2018.
19.02.2018.

20:00 – 21:30

Kundalini yoga (Silvana)

20.02.2018.

 

 

21.02.2018.

20:00– 21:30

Kundalini yoga (Silvana)

22.02.2018.
23.02.2018.

 

 

24.02.2018.
25.02.2018.
26.02.2018.

20:00 – 21:30

Kundalini yoga (Silvana)

27.02.2018.

 

 

28.02.2018.

20:00– 21:30

Kundalini yoga (Silvana)

Prijavi se