ASHTANGA YOGA

Sustav yoge koji je početkom 20.st. razvio otac moderne yoge T. Krishnamacharya.

Svoje znanje prenio je svom učeniku Sri K. Pattabhi Joisu koji je Ashtangu popularizirao diljem svijeta. Osnovna značajka ovog sustava je usklađivanje daha i pokreta u nizu asana (pozicija tijela) koje se uvijek izvode u istom slijedu.

Sam naziv dolazi od dviju sanskrtskih riječi: ashta – osam i anga – ud, krak i time se Ashtanga direktno poziva na tzv. Patanjalijevu yogu, odnosno na osam segmenata potrebnih za postizanje “stanja yoge” (jedinstva sa samim sobom i sa svime oko nas) koje je veliki indijski mudrac Patanjali zapisao u skupu aforizama “Yoga Sutre” (oko 4. st.n.e).

 

Prijavi se

 

Osam udova yoge

  • Yame – kvalitete za odnos prema drugima
  • Niyame- samoproučavanje
  • Asana – prakticiranje yoga položaja
  • Pranayama – kontrola daha tj. kontrola vitalnih tokova
  • Pratyahara – kontrola osjeta
  • Dharana – stalnost pažnje tj. koncentracija
  • Dhyana – profinjenost aktivnosti opažanja
  • Samadhi – stanje čiste pažnje

 

Iako u ovoj modernoj inačici Ashtanga yoge počinjemo od vježbanja pozicija tijela i kontrole daha, vrlo brzo se priključuju i svi ostali krakovi yoge.